Tag Archives: indexing

29May/16
Indexing document and search engine api

Search Engine API โครงการล่าสุดของเรา

ทีมงานได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการจัดทำระบบ Search Engine API เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในเว็บไซต์ต่างๆที่เจ้าของโครงการต้องการ พร้อมเปิดเป็น API สาธารณะให้ผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้งานได้เช่นกัน