Tag Archives: document system

09Dec/15
knowledgebase System

Knowledgebase Management System งานด้านจัดการเอกสารเราถนัด

Project ใหม่ที่ทางทีมงาน NarkDevloper จะได้รับเลือกให้เข้าไปดำเนินการในการพัฒนา ระบบจัดการเอกสารเผยแพร่ เป็นระบบจัดการข้อมูลเอกสารในรูปแบบทั้ง Document Management System และ Knowledgebase Management System