software-website

บริการรับทำเว็บไซต์ web e-commerce โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาคุณได้มากกว่าแค่การทำเว็บไซต์ พร้อมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณถูกนำเสนอต่อลูกค้า หรือผู้ใช้งานได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของการออกแบบให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่นการแสดงผลผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์พกภาอื่นๆ เว็บไซต์ของคุณจะถูกนำเสนอโดยเน้นการเข้าใจง่าย แสดงผลได้เร็ว ด้วยการวางแผนผังเว็บไซต์ที่เป็นระเบียบ วิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริงว่าผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ของแต่ละธุรกิจ ต้องการได้ข้อมูลอะไร

บริการรับออกแบบเว็บไซต์ทั้ง Web Design, Web Company Profile, Web E-commerce

ด้วยประสบการณ์การทำเว็บไซต์หลาหหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็บแบบออนไลน์นำเสนอข้อมูลให้ลูกค้าได้เห็น และแบบออนไลน์ที่เอาไว้ใช้งานส่วนตัว

รับทำเว็บไซต์ Company Profile

รับออกแบบเว็บไซต์ company profile

รับออกแบบเว็บไซต์ company profile

เน้นการนำเสนอข้อมูลให้ดูมีความเป็นตัวตนของบริษัท สร้างความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านการนำเสนอที่มีการวางโครงสร้าง ให้เข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย ค้นหาว่าจริงๆลูกค้าต้องการรับรู้ข้อมูลอะไรของบริษัท ผ่านหน้าเว็บไซต์ เพิ่มสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ลูกค้าได้เข้าใจองค์กรของคุณมากยิ่งขึ้น

รับทำเว็บไซต์ Web E-Commerce

ecommerce website

รับทำ ecommerce website

ด้วยประสบการณ์บนระบบ billing และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่เราดำเนินการอยู่ เราพร้อมนำเสนอสินค้าของคุณออกสู่ตลาดออนไลน์ให้ถึงหน้าจอของลูกค้า ด้วยบริการรับออกแบบเว็บไซต์ ecommerce ตั้งแต่การนำเสนอสินค้าในรูปแบบของ product catalog ไปจนถึง การชำระงเินออนไลน์

รับทำเว็บอีเวนต์ เว็บเฉพาะกิจ

รับทำเว็บไซต์สำหรับงาน Event

รับทำเว็บไซต์สำหรับงาน Event

เว็บไซต์ที่ต้องการความเร็วในการนำเสนอผลงาน เว็บไซต์กิจกรรม เว็บไซต์สัมมนา ที่รองรับการลงทะเบียนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เราพร้อมจัดทำและส่งมอบงานให้ทันกำหนด เพื่อให้คุณนำไปใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น

เว็บไซต์ให้บริการลูกค้า Support Helpdesk

บริการเว็บไซต์ให้ข้อมูล support ลูกค้า

บริการเว็บไซต์ให้ข้อมูล support ลูกค้า

บริการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับให้บริการลูกค้าของคุณในรูปแบบของการให้ข้อมูล ติดต่อสอบถามในลักษณะของ Support Helpdesk ที่จะช่วยลดขั้นตอนในการให้บริการของคุณ ให้กลับมาเป็นระบบที่สามารถจัดการได้ง่าย ตอบปัญหาให้ลูกค้าได้เร็ว หร้อมทั้งระบบ knowledge base ที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้ทันที

พัฒนา Software แบบ Web Application

รับพัฒนา  application

รับพัฒนา application

ถ้าพูดถึงเรื่องเว็บไซต์ ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การทำเว็บเพื่อให้บริการลูกค้าเท่านั้น ยังมีเรื่องของการพัฒนาบริการขึ้นมาเพื่อใช้ภายในองค์กรของตัวเองด้วย เราผ่านการดำเนินการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นมาหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้บริการการปรับแต่งเว็บ application ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของคุณ

บริการรับออกแบบ Graphic Design

บริการรับออกแบบ Design, Banner Design

บริการรับออกแบบ Design, Banner Design

เราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบภาพการฟฟิกอื่นๆ สำหรับการนำเสนอในรูปแบบต่างๆบนอินเตอร์เน็ต ทั้ง banner design, cover image design (instragram, facebook, twitter) แผ่นพับประชาสีมพันธ์งานกิจจกรมมต่างในองค์กรของคุณ

บริการรับแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ ปรับปรุง และดูแล (Website Maintenance)

หลายๆปัญหาของเว็บไซต์ เช่นเว็บโดน hack มา เว็บเรียกใช้งานไม่ได้ หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์โหลดช้า ทำงานช้าเกินไป อาจจะเกิดจากการวางระบบที่ไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้น เราพร้อมเข้าไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาให้เว็บสามารถถูกเรียกกลับมาใช้งานเป็นปกติ เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปต่ออย่างราบรื่น

พร้อมบริการให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลเว็บไซต์ ป้องกันปัญหาเดิมที่จะกลับมาเล่นงานเว็บไซต์คุณอีก บริการติดตามสถานะเว็บไซต์ว่ายังทำงานได้ปกติอยู่หรือไม่ บริการจัดหา server เพื่อรองรับการขยายขนาดขององค์กรของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญ

  • ประสิทธิ์ นาคดี

    บริการรับออกแบบเว็บไซต์ทั้ง Web Design, Web Company Profile, Web E-commerce

    บริการรับทำเว็บไซต์ web e-commerce โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาคุณได้มากกว่าแค่การทำเว็บไซต์ พร้อมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณถูกนำเสนอต่อลูกค้า หรือผู้ใช้งานได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของการออกแบบให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่นการแสดงผลผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์พกภาอื่นๆ เว็บไซต์ของคุณจะถูกนำเสนอโดยเน้นการเข้าใจง่าย แสดงผลได้เร็ว ด้วยการวางแผนผังเว็บไซต์ที่เป็นระเบียบ วิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริงว่าผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ของแต่ละธุรกิจ ต้องการได้ข้อมูลอะไร

    – See more at: http://narkdeveloper.com/service/wesite-design-and-web-e-commerce/#sthash.sNkkXQkI.dpuf