บริการยืมหนังสือ

ยืมหนังสือ คำค้นสำหรับ coffeeiam.com

เริ่มต้นทีมงาน Narkdeveloper จะหาเรื่องอะไรมานำเสนอทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Narkdeveloper.com เนื่องจากเรามี Project บริการยืมหนังสือระหว่างสมาชิก Coffeeiam.com ดังนั้นเราจะขอนำเสนอการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับหน้าแรกของ Google.co.th ด้วยคำว่า “ยืมหนังสือ”

ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการโปรโมทเว็บไซต์ coffeeiam.com

Google Adwords Keyword Planner แนะนำอะไรเราได้บ้าง

ก่อนจะเริ่มลงมือทำเรามาดูว่า Google Adwords ในส่วนของการวางแผนโฆษณาโดยใช้คีย์เวิร์ด “ยืมหนังสือ” เขาจะแนะนำให้เราเลือกใช้คำโฆษณาว่าอะไร ความยากง่ายของแต่ละคำอยู่ที่ระดับเท่าไร พร้อมทั้งคำณวรจำนวนเงินที่จะใช้ในการโฆษณาให้พร้อม

google adwords Keyword Planner

Google Adwords Keyword Planner

Your product or service: ยืมหนังสือ
Your landing page: http://narkdeveloper.com/project/borrow-a-book/

ยืม (13)
ยืมเงิน, ระบบ ยืม คืน หนังสือ ห้องสมุด, ระบบยืมคืนหนังสือ, ระบบ การ ยืม คืน หนังสือ ห้องสมุด, หนังสือยืมเงิน, โปรแกรมยืมคืนหนังสือ, หนังสือยืมอุปกรณ์, บัตรยืมหนังสือห้องสมุด, การยืมหนังสือห้องสมุด, การยืมหนังสือ, เงินยืม, ยืมหนังสือออนไลน์, ยืมของ ภาษาอังกฤษ
การแข่งขัน: สูง
หนังสือ (11)
หนังสืออังกฤษ, ทำหนังสือ, หนังสือเรื่อง, หนังสือที่ดี, หนังสือ online, หนังสือการศึกษา, คืนหนังสือ, หนังสือสร้างเว็บไซต์, ซื้อหนังสือ online, ค่าส่งหนังสือ, หนังสือไทย อังกฤษ
การแข่งขัน:ต่ำ
หอสมุด (7)
สำนักหอสมุดกลาง, หอสมุดเชียงใหม่, สำนักหอสมุด ธรรมศาสตร์, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การแข่งขัน:ต่ำ
Keywords like: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (5)
ยืมหนังสือ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอยืมเงิน, ห้องสมุดออนไลน์ มช, ห้องสมุด จุฬา ฯ ออนไลน์
การแข่งขัน: ต่ำ

ถ้าไปดูที่ Keyword Ideas นั้นคำว่า ยืมหนังสือ จะพบว่ามีคนค้นหาประมาณ 70 ครั้งต่อเดือน ราคาที่ google adwords นำเสนออยู่ที่ 8 บาท การแข่งขันต่ำมาก ยังไม่พอเราจะ focus อยู่ที่คำว่ายืมหนังสืออย่างเดียวคงไม่พอ ถ้าลองเลื่อนลงมาจะพบว่า google adwords นำเสนอคำที่คล้ายๆกันเพื่อใฟ้เราเลือก ดังนั้นเราควรสนใจคำอื่นๆเพิ่ม อย่างเช่น

 • ระบบยืมคืนหนังสือ
 • โปรแกรมยืมคืนหนังสือ
 • การยืมหนังสือห้องสมุด
 • ยืมหนังสือออนไลน์

เนื่องจากบริการ coffeeiam.com เป็นการให้บริการยืมหนังสือระหว่างสมาชิก ถ้าดูจากความสนใจของผู้ใช้งาน คำว่า “ยืมคืนหนังสือ” ดูจะเป็นที่น่าสนใจของผู้ใช้งาน search engine อย่าง google.co.th เป็นอย่างดี

ยืมหนังสือ

ยืมหนังสือ
0.9

ยืม

13/10

  หนังสือ

  11/10

   หอสมุด

   7/10

    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

    5/10

     Pros

     • - ยืมเงิน, ระบบ ยืม คืน หนังสือ ห้องสมุด, ระบบยืมคื
     • - หนังสืออังกฤษ, ทำหนังสือ, หนังสือเรื่อง, หนังสือที่
     • - สำนักหอสมุดกลาง, หอสมุดเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
     • - ยืมหนังสือ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอยืม

     Cons