บริการยืม-คืนหนังสือ

Coffeeiam.com บริการยืม และส่งต่อหนังสือระหว่างสมาชิก

เป็นโครงการที่ทางที่ NarkDeveloper ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้บริการ แลกเปลี่ยนหนังสือ หรือยืมหนังสือกันอ่าน ระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ขณะนี้ได้พัฒนาถึงขั้นสามารถสร้างเป็นห้องสมุด เพื่อขายความสามารถเข้าถึงกลุ่มสมาชิก ที่มีความสนใจในเนื้อหาเดียวกัน ได้คุยกัน แลกเปลี่ยนหนังสือ ที่มีความเฉพาะมากขึ้น

ปัจจุบันโครงการกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนือง เพื่อให้ผลทางที่เข้าถึงผู้ใช้งานที่หลากหลาย และสดวกยิ่งขึ้น ทีมงานได้มีการพัฒนาบริการนี้ให้อยู่ในรูปแบบของ Mobile Application ในลักษณะ Hybridge โดยเปิดตัวไปแล้วบนระบบปฏิบัติหาร Android ที่ชื่อว่า Coffee I’m (coffeeiam) โดยมีการเพิ่ม feature ให้มีความสามารถเทียบเท่ากับบริการที่อยู่บนเว็บ

เกี่ยวกับโครงการยืมหนังสือ

เกิดจากหนึ่งในทีมงานชอบอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เลยมีหนังสือที่ซื้อมาอ่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องมีที่เก็บหนังสือเพิ่มขึ้นด้วย  ส่วนมากหนังสือที่อ่านจบไปแล้วน้อยมากที่จะมีการเรื้อกลับมาอ่านใหม่ ยิ่งหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมด้วยแล้ว แทบจะไม่ได้ค้นกลับมาอ่านเลย ถ้าจะค้นก็เพียงเพราะจำไม่ได้ว่าเคยอ่านเรื่องนั้น เรื่องนี้ไปหรือยัง หรือว่ามีหนังสือนั่นนี่หรือยัง ถึงขนาดหนังสือบางเรื่องไม่ได้แกะพลาสติกออกมาอ่านเลยก็มี เพราะเวลาไม่เอื้ออำนวย

จึงมีแนวคิดว่าหนังสือที่ไม่ได้อ่านแล้ว อ่านจบไปแล้ว เราน่าจะเอาไปให้คนที่สนใจจะอ่านหนังสือเล่มนี้ ได้ยืมอ่าน ประกอบกับทีมงานมีความพร้อมอยู่แล้วในการพัฒนาระบบยืม-คืน หรือส่งต่อหนังสือต่อไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ เราจึงตัดสินใจทำงานโครงการนี้เพื่อให้บริการสั่งคม และหวังว่าบริการนี้จะเป็นช่องทางให้สมาชิกท่านอื่นๆนำหนังสือที่ตัวเองไม่ได้อ่านแล้ว มาส่งต่อให้สมาชิกท่านอื่นได้ยืมต่อไป

ลักษณะการให้บริการยืมหนังสือ

คุณสมบัติเด่นๆที่ทีมงาน NarkDeveloper ตั้งใจนำเสนอบริการเด่นๆในการยืมคืนหนังสือดังนี้

  • สมาชิกสามารถยืมหนังสือ หรือลงชื่อจองหนังสือที่ต้องการได้
  • สมาชิกสามารถนำหนังสือที่ตัวเองเก็บไว้ออกมาให้สมาชิกท่านอื่นได้
  • สามารภตั้งห้องสมุดเพื่อสร้างความสนใจเฉพาะกลุ่มได้
  • รองรับห้องสมุดทั้งกลุ่มเปิด หรือกลุ่มปิดที่ต้องเปิดให้ยืมหนังสือได้เฉพาะสมาชิก
  • รองรับการสนทนาระหว่างสมาชิก เอาไว้ทักทายแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่สนใจ

เข้าใช้งานเว็บไซต์ให้บริการยืม-คืนหนังสือ coffeeiam.com