import export from china

ทีมงาน NarkDeveloper ที่ให้บริการด้านการ Develop and Integrate Web Application และทีมงาน Uzaweb ที่ให้บริการด้านด้าน Web Design and Web Content Management ได้รับความวางไว้วางใจจากลูกค้าในการออกแบบเว็บไซต์นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากผู้ขายสามารถนำไปขายต่อได้ในราคาที่ถูกลง สามารถทำ Promotion ต่างๆได้ เนื่องจากต้นทุนสินค้าที่ต่ำ

NarkDeveloper เข้ามามีส่วนร่วมในการพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

ทีมงาน NarkDeveloper ได้เข้าไปมีส่วนในการปรับปรุงเว็บไซต์ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลเว็บไซต์ให้เร็วขึ้น การดึงข้อมูลมาสำรองไว้ และเก็บข้อมูลลง cache เพื่อให้การเรียกใช้งานครั้งต่อไปได้เร็ว

การลดเวลาในการโหลดข้อมูลในหน้าแรก หรือหน้าอื่นๆทำให้มีผลต่อการตรวจสอบของ search engine และที่สำคัญทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอข้อมูลนานเกินไป ลูกค้าไม่หงุดหงิด

การคำนวน อัตรา สินค้า

การคำนวน อัตรา สินค้า

ทำไมต้องจัดทำระบบสั่งซื้อสินค้าขึ้นมา

เรากำลังชึ้ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บไซต์ในการอำนวยความสดวกให้ลูกค้าในการสั่งสินค้า

จากเดิมที่ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ได้เปิดเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลการนำเข้าสินค้า และวิธีการสั่งสินค้าที่ต้องการนำเข้า โดยทำผ่านระบบการให้ระบุข้อมูลแล้วแนบเป็นเอกสาร excel จากนั้นให้ลูกค้าส่ง email เข้ามาเพื่อให้ผู้บริการดำนเนิการสั่งซื้อสินค้านั้นให้

ด้วยวิสัยทัศของผู้ให้บริการ ที่ต้องการจะให้การสั่งซื้อของลูกค้ามีความสดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า จำเป็นจะต้องมีระบบการสั่งสินค้าแบบอัตโนมัติ และเป็นการสร้างความแตกต่างก่อนคู่แข่ง

ทีมงาน NarkDeveloper ขอขอบคุณ Uzaweb ในความร่วมมือเพื่อสร้างข้อแตกต่างเหล่านี้ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีต่อลูกค้า