knowledgebase System

Project ใหม่ที่ทางทีมงาน NarkDevloper จะได้รับเลือกให้เข้าไปดำเนินการในการพัฒนา ระบบจัดการเอกสารเผยแพร่ เป็นระบบจัดการข้อมูลเอกสารในรูปแบบทั้ง Document Management System และ Knowledgebase Management System ซึ่งเป็นการนำเข้าเอกสารตามโครงสร้างที่กำหนด สามารถบริการจัดการเอกสารได้ในรูปแบบออนไลน์ และการนำเอกสารไปเผยแพร่ที่หน้าผู้ใช้งาน ผ่านระบบค้นหาที่เราใช้ technology ที่สำคัญๆมาช่วยให้การค้นหาได้ผลตรงตามความต้องการของผู้ใช้

เราได้รับเลือกให้จัดทำโครงการเกี่ยวกับ Knowledgebase Management System

จากผลงานการดำเนินการจัดทำระบบจัดการเอกสาร และระบบสืบค้นข้อมูลที่เราได้ดำเนินการมาแล้ว ทำให้เราได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสาร และการสืบค้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

Knowledgebase Management System

Knowledgebase Management System + Natural Search

ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management System) ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วละสามารถใช้งานได้อย่างดีมีความเสถียรอยู่แล้ว เราได้รับเลือกให้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงส่วนงานนี้ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม ด้วยเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ใหม่ๆ ได้แก่

 • การนำเทคโนโลยี Javascipt Library อย่าง jQuery มาใช้แทนการใช้ Javascipt แบบเดิม ซึ่งจะรองรับการทำงานกับทุก Web Browser ผ่านการทดสอบแล้ว มาช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงรุ่นของ Web Browser จำนวนบรรทัดที่ใช้ในการประมวลผลที่ลดลง ส่งผลถึงความเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเรียกใช้งานส่วนจัดการต่างๆ การโหลดข้อมูลเพียงบางส่วนโดยใช้ ajax ทำให้ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ทุกครั้งในการแสดงผลข้อมูล
 • ใช้ CSS Framework อย่าง Twitter Bootstrap ทำให้การแสดงผลข้อมูลที่มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รองรับการแสดงผลกับหน้าจอหลายขนาด (Responsive Web Design) และดวยการใช้ class มาตรฐานส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เข้าใจ command action ต่างๆที่แสดงหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ปุ่มสีแดงสื่อถึงการลบ อันตราย ต้องระวัง ต่างๆเหล่านี้ล้วนผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยผู้สร้าง framework library
 • ในส่วนของการทำ index เอกสารเราจะปรับปรุงการทำดัชนีเอกสารให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เอกสารแต่ละเล่ม หนังสือแต่ละชุดจะถูกสร้างข้อมูลขึ้นมาให้มีความเชื่อมโยงถึงกัน โดยอาศัยเวลา แนะเนื้อหาของเหตุการณ์

ระบบสืบค้นฐานข้อมูล Knowledgebase Management System เราจะปรับปรุงกระบวนการค้นหาเอกสาร ให้มีความฉลาดมากขึ้น มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กันได้ โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ได้แก่

 • การนำ API เข้ามาช่วยในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน้าเว็บไซต์ และการแสดงผล ซึ่งจะให้ข้อมูลที่กระชับ มีความเร็วในการส่งข้อมูลกลับ API ทำให้การสื่อสารระหว่างระบบบริหารจัดการเอกสาร กับระบบค้นหาเอกสารเพื่อส่งข้อมูลกลับมาความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายสำหรับนักพัฒนา เราเลือกใช้ slim framework เข้ามาจีดการโครงการงานในส่วนนี้
 • การใช้ jQuery เข้ามาช่วยในการระบส่งข้อมูลแบบ ajax ทำให้การแสดงผลข้อมูล และการอัพเดทข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • การนำ PHP ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล และการส่งข้อมูลออกไปในรูปบบของ JSON ที่ให้ข้อมูลที่ได้เป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยีอื่นได้ง่าย
 • การนำข้อมูลการค้นหาส่งไปวิเคราะห์เพื่อนำกลับมาใช้ในการนำเสนอข้อมูล ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน หรือการใช้ผลการค้นหาที่ตรงตามความต้องการที่มีอยู่แล้วมานำเสนอผู้ใช้ ทำให้เพิ่มความเร็วในการค้นหามากขึ้น

ระบบ Server ที่มีประสิทธิภาพ ถือว่าเราโชคดีที่ได้ทีมงานที่ดูแลด้าน Server ที่มีประสบการณ์ที่ให้เราสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลเอกสารได้ถูกต้องมากขึ้น มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

 • การใช้ MySQL Full-text searching ที่เราจะทำการ optimize mysql schema ให้รองรับการค้นหาข้อมูลแบบ full text ที่มีความเร็ว และด้วยคุณสมบัติ natural search ทำให้การนำเสนอผลการค้นหา เราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้ข้อมูลส่งกลับมามีความแม่นยำมากขึ้น
 • เราเลือกใช้ PHP: Memcached เพื่อลดการทำงานของระบบลง ให้เลือกใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วไปนำเสนอผู้ใช้งาน ส่งผลให้การแสดงผลข้อมูลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • พร้อมการการบีบอัดข้อมูลก่อนการส่งไปยังผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยี Apache Module mod_deflate และ web server caching ที่ทำงานร่วมกันสามารถเพิ่มความเร็วให้ server ได้อย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้เรายังเพิ่มความสามารถให้กับระบบค้นหา knowledgebase ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่นการนำเสนอคำที่ใกล้เคียง การแสดงผลคำที่มีผู้สนใจค้นหาในระยะเวลานั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

และวางแนวคิดในการค้นหาเอกสารที่ลงลึกลงไปในผลการค้นหาเดิม ซึ่งเหล่านี้ต้องใช้กระบวนการคิดและทดสอบอย่างมีระบบ

ทีมงานขอขอบคุณองค์กร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้โอกาสเราในการเข้าไปมีส่วนร่วมการการจัดทำโครงการนี้ ได้แก่
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
บริษัท UnixDev จำกัด
และเจ้าหน้าที่จากทาง SIPA ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา ณ ที่นี้

 • ประสิทธิ์ นาคดี

  Project ใหม่ที่ทางทีมงาน NarkDevloper จะได้รับเลือกให้เข้าไปดำเนินการในการพัฒนา ระบบจัดการเอกสารเผยแพร่ เป็นระบบจัดการข้อมูลเอกสารในรูปแบบทั้ง Document Management System และ Knowledgebase Management System ซึ่งเป็นการนำเข้าเอกสารตามโครงสร้างที่กำหนด สามารถบริการจัดการเอกสารได้ในรูปแบบออนไลน์ และการนำเอกสารไปเผยแพร่ที่หน้าผู้ใช้งาน ผ่านระบบค้นหาที่เราใช้ technology ที่สำคัญๆมาช่วยให้การค้นหาได้ผลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ – See more at: http://narkdeveloper.com/knowledgebase-management-system-we-experts/#sthash.cCHTQbSF.dpuf