เก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในโลก socail network มาแบ่งเป็น