บทความสอนเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์แบบ dynamic

30Jul/16
Screenshot from 2016-07-30 13-49-55 Cropped

swagger-ui ปรับระบบการทำเอกสาร RESTful API ให้เข้าใจง่าย

บทความนี้เราขอแนะนำการใช้งาน swagger-ui ซึ่งในการทำเอกสารสำหรับ Restful API ที่น่าใช้งานพร้อมทั้งสามารถทำการทดสอบผลการทำงานของ API ได้ โดยที่เราไม่ต้องทำหน้า UI สำหรับเอกสารของ API ขึ้นมาเองทั้งหมด

29May/16
Indexing document and search engine api

Search Engine API โครงการล่าสุดของเรา

ทีมงานได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการจัดทำระบบ Search Engine API เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในเว็บไซต์ต่างๆที่เจ้าของโครงการต้องการ พร้อมเปิดเป็น API สาธารณะให้ผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้งานได้เช่นกัน

28Feb/16
cargo-906193_1280 Cropped

เทคนิค Lazy Load ช่วยลด request ช่วยให้วเ็บไซต์โหลดเร็วขึ้น

เราลองใช้งานจริงสำหรับการทำ Lazy Load กับ wordpress website พบว่าสามารถทำให้การ request content media ประภาพรูปภาพ ให้แสดงเฉพาะที่จำเป็นช่วยให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้นมาก