รับพัฒนา web application

ถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของการใช้งานเครื่องมือเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงแล้วจะพบว่าการเลือก tool ที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดย่อมลดปัญหาและสร้างโอกาสในการเดินเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างดี

แนะนำบริการ Integrated Software

จากที่เราได้รับให้คำปรึกษาการนำ Web Application มาใช้งานในองค์กรเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันได้ และเป็นรูปแบบที่เข้าใจกันได้ง่าย ให้การดำเนินการมีความสดวกคล่องตัว เราพยายามนำเสนอบริการ Tool หรือเครื่องมือที่เรียบง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นที่ความต้องการจริงๆ ไม่พยายามนำเสนอสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโ้ยชน์ เพื่อให้ลูกค้าสนใจเป้าหมายที่แท้จริงของการใช้เครื่องมือ โดยไม่ให้เครื่องมือเข้าไปสร้างปัญหา

เราเลือกที่จะนำเสนอบริการ หรือเครื่องมือในลักษณะเป็น Version หรือเป็นรุ่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานหลักได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเก็บประสบการณ์การใช้งาน Software ที่เราได้ทำการ Integrate สำหรับการนำเสนอบริการในครั้งต่อไปได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และการนำเสนอบริการในลักษณะแบบนี้เรายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือนำทางในการที่จะหาว่าการตัดสินใจใช้เครื่องมีใดๆนั้นเหมาะสมสามารถเดินหน้าได้ต่อไป หรือต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่หรือไม่

Web Application Software เด่นๆที่เราให้บริการ Integrated Software ได้แก่

  1. WHMCS
  2. Hostbill
  3. Cerberus
  4. WordPress
  5. Opencart
  6. Osticket

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา