news email newsletter

บทความเกี่ยวกับบริการของเรา Email ประชาสัมพันธ์ หรือ Email Marketing Service ถ้าพูดถึงการนำไปใช้งานจริงๆแล้ว เราสามารถนำไปใช้กับการสั่ง email เพื่อกระจายข่าวถึงลูกค้าเก่าได้ยิ่งเมื่อมีจำนวนลูกค้า หรือรายชื่ออีเมล์สมาชิกมีอยู่จำนวนมากๆแล้ว ถ้ายังใช้ระบบการส่งอีเมล์แบบปกติระยะ้วลาในการส่งอีเมล์ไปยังลูกค้าคนแรก จนถึงลูกค้าคนสุดท้ายออาจะใช้เวลาห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยก็ได้

มาใช้บริการส่ง Email ประชาสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

เราลองมาให้ความสำคัญกับลูกค้าปัจจุบันให้มากขึ้น ตั้งแต่ระบบการส่งอีเมล์ที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงรายละเอียดการส่งอีเมล์

การส่งอีเมลล์ประชาสัมพันธ์ด้วยบริการของเรา ทำให้ลูกค้าปัจจุบันได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมพร้อมๆ กัน โดยลดโอกาสในการเกิด spam email เรียกได้ว่าเป็นการใช้ tool ให้ถูกต้องกับงาน

หลายท่านลืมพิจารณาให้รอบคอบใช้การส่งอีเมล์หาลูกค้าในปริมาณมากๆ ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเป็นลูกค้าปัจจุบัน ก็ใช้ Server เดียวกันกับ Server ที่ใช้ในการติดต่องานกับลูกค้า หรือใช้ในการสื่อสารภานในบริษัทมาเป็นตัวส่งจดหมาย เมื่อเกิดปัญหาเรื่อง email โดนแบนจากผู้ใช้บริการ free email อย่าง google, hotmail ก็กระทบกับการทำงานไปด้วย

การส่งอีเมล์ถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไร

 1.  ใช้ tool ในการส่งอีเมล์ให้เหมาะสม
  ถ้าลูกค้ามีจำนวนมากการเลือกใช้ tool ที่เหมาะสงในการส่งจะเห็นข้อแตกต่างได้ถึงประสิทธิภาพ และข้อผิดพลาดในการส่งที่ลดลง ยิ่งถ้าสามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจะช่วยให้การวางแผนเป็นไปย่างถูกทิศทาง
 2. แบ่งกลุ่มลูกค้าให้ตรงกับบริการ
  ในการทำการประชาสัมพันธ์ การรู้จักลูกค้าให้มากขึ้นมีความสำคัญเป็ยย่างยิ่ง การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกับความต้องการ จะมี feedback กลับมาดีกว่าการให้ข้อมูลแบบสุ่ม และมีผลต่อยอดขาย
 3. เนื้อหาอีเมล์ที่เข้าใจง่าย
  ในยุคที่ทุคคนใช้ช่องทางอีเมล์ในการทำการตลาด ลูกค้าไม่ได้รับข้อมูลของเราเพียงรายเดียว การจะให้ลูกค้าสนใจอีเมล์ของเรา จะต้องทำให้อีเมล์มีความเรียบง่าย เข้าใจง่าย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาจจะรวมไปถึงสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ง่าย
 4. ลดความซ้ำซ้อนในการส่งอีเมล์
  ให้ลองดูว่าอีเมล์ที่ออกไปจากองค์กร หรือบริษัทของเรานั้น ถูกส่งไปถึงลูกค้าจากที่ใหนบ้าง น้อยเกินไป หรือมากเกินไป จะต้องนำมาตรวจสอบเพื่อให้ได้จำนวนครั้งที่เหมาะสม และไม่สร้างข้อมูลที่เกินความจำเป็นต่อลูกค้า
 5. ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมมากขึ้น
  ทำให้ลูกค้าติดต่อเราได้รวมเร็วขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น เช่นการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย หรือมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลตอบกลับอัตโนมัต

 

สนใจบริการ Email ประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา